Alates 1. jaanuarist on võimalik taotleda lastele elatist riigi käest.

Alates 1. jaanuarist on võimalik taotleda lastele elatist riigi käest.

01.01.2017 jõustus perehüvitiste seadus, mis näeb ette võimaluse saada elatisabi, mille eesmärk on tagada lapse ülalpidamine, kui vanem ei täida ülalpidamiskohustust kohtumenetluse või täitemenetluse ajal. Kohtumenetlusaegse elatisabi saamise võimalus oli olemas juba varasemalt (kuni 31.12.2016 kehtinud elatisabi seaduse alusel), kuid arvates 1. jaanuarist on uudne täitemenetlusaegse elatisabi saamise võimalus, samuti on pikenenud kohtumenetlusaegse elatisabi periood 90 päevalt 150 päevale. Täitemenetlusaegse elatisabi suurus ühele lapsele on kuni 100 eurot kalendrikuus. Kui võlgniku makstud elatise summa on väiksem kui 100 eurot kalendrikuus, on elatisabi suurus 100 euro ja makstud elatise vahe. Täitemenetlusaegset elatisabi ei maksta, kui võlgniku makstud summa on võrdne 100 euroga või suurem kui 100 eurot kalendrikuus. Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse elatist väljamõistva kohtulahendi alusel, kui elatise sissenõudmiseks täitetoimiku avamisest on möödunud 4 kuud ja pärast seda on tekkinud võlgnevus. Taotlus elatisabi saamiseks esitatakse Sotsiaalkindlustusametile täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri kaudu.

Elatise nõudega seoses õigusabi saamiseks pöörduge advokaadibüroo Lillo & Partnerid kogenud ekspertide poole.